Cultuurhistorisch erfgoed met een toekomst…

Volg ons en doe mee

Groene energie

Volg ons en doe mee

Warmte uit asfalt

Duurzame energie opwekking: SolarRunway Soesterberg

HHet oppervlak van de voormalige vliegbasis Soesterberg beslaat 500 hectare, waarvan oorspronkelijk 100 hectare bestond uit asfalt en beton. Het meeste hiervan is verwijderd zodat een fraai natuurgebied is ontstaan. Maar de startbaan is blijven liggen. Op deze plek begon in 1910 de Nederlandse luchtvaart en zij vormt een uniek stuk cultuurhistorisch erfgoed.

 

De hoofdbaan is 45m breed en 3200 meter lang zwart asfalt. Iedereen weet uit ervaring dat asfalt ’s zomers erg warm kan worden, want asfalt absorbeert bijna 100% van de invallende zonnestraling – hier ligt een prachtige warmtecollector. Het blijkt dat zo’n collector uitstekend benut kan worden voor de opwekking van duurzame energie. Project Solar Runway Soesterberg is geboren.

 

De startbaan vormt de collector, er verandert niets aan het uiterlijk van de baan. De beleving van deze unieke plek wordt niet aangetast. De warmte in het asfalt wordt uit het asfalt verzameld door waterleidingen en opgeslagen in grondwaterlagen op een diepte van circa 180m. Geluidloos en zonder overlast voor het milieu. De warmte kan vervolgens weer worden onttrokken voor verwarming van woningen of bedrijven. Ook ‘koude’ voor koeldoeleinden is zo beschikbaar.

 

Er worden door ons gesprekken gevoerd met gemeente, provincie en bedrijven om een samenwerkingsverband van de grond te tillen voor duurzaam en lokaal geproduceerde en afgenomen warmte en koude. Een unieke startup. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat deze baan voldoende warmte genereert voor 5000 huishoudens binnen een straal van 5 kilometer.

 

Soesterberg wordt na de sluiting van de vliegbasis herontwikkeld waarbij in totaal circa 1000 nieuwe woningen worden gebouwd. Een geweldige kans om een stevige bijdrage te leveren aan de vermindering van de CO2 uitstoot door deze woningen duurzaam te bouwen en aan te sluiten op de SolarRunway. Daardoor kan per nieuwe woning 1800 kilo CO2 per jaar bespaard worden. Gezien de achterstand van Nederland op het gebied van de terugdringing van de CO2 emissie (zie de doelstelling voor 2020 of 2030) een zeer actuele oplossing.

 

Cultuurhistorisch erfgoed kan een zonnige toekomst hebben!

 

Nieuws

--- 2017

Wij houden u op de hoogte.
Volg de vooruitgang.

 

10 maart 2017

Publicatie rapport haalbaarheid SolarRunway.

 

8 maart 2017

Presentatie SolarRunway voor de campagnebus van D66 met vertegenwoordigers van 1e en 2e kamer.

 

 

7 maart 2017

Presentatie definitief rapport haalbaarheid. Het project is energetisch, technisch, financieel en bestuurlijk haalbaar gebleken.

 

 

5 oktober 2016

Opdracht aan adviesbureau Iv-Infra voor het verrichten van een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek naar de energetische, technische, financiële en juridisch/bestuurlijke aspecten van de SolarRunway.

 

26 juli 2016

Bespreking met de Provincie Utrecht en een adviesbureau over de technische uitwerking van de SolarRunway.

 

 

 

18 juli 2016

Voortgangsbespreking met de gemeente Soest.

 

 

 

29 juni 2016

Eerste bespreking met een investeerder die bereid is om het vooronderzoek, de aanleg en de infrastructuur van de SolarRunway te financieren.

 

28 juni 2016

Presentatie over de ins en outs van de SolarRunway voor Soest 2002, partij in de gemeenteraad van Soest.

 

 

31 mei 2016

Gesprek met de Provincie Utrecht over het gebruik van de startbaan en de voordelen van de warmte van de SolarRunway voor gebruik in de woningen op Park Vliegveld Soesterberg.

 

19 mei 2016

Gesprek met de gemeente Soest over de mogelijkheden van toepassen van de energie van de SolarRunway.

 

 

 

18 mei 2016

Vervolgbespreking met ontwikkelaar over de opzet van woningen in combinatie met de SolarRunway.

 

 

 

3 mei 2016

Gesprek met leverancier van innovatieve en betaalbare warmtepomp oplossingen.

 

 

22 april 2016

Eerste bespreking met een ontwikkelaar die wil investeren in duurzame woningen en innovatieve techniek.

 

15 maart 2016

Contact met een jonge startup over het toepassen van draadloze telemetrie voor het verzamelen van informatie over de temperatuur van het asfalt.

 

1 maart 2016

Bespreking met gemeente Soest over de mogelijkheden van de SolarRunway

 

 

28 oktober 2015

Finale van "Het Beste Idee van Soest 2015" in het Hilton Royal Parc Soestduinen, waar wij met twee andere ideeën gaan strijden om de bokaal voor het Beste Idee.

Klik hier voor meer info!

 

 

15 september 2015

Presentatie voor "Het Beste Idee van Soest 2015". De Soester Zakenkring (MKB), Soest Netwerkt (ZZP’s), diverse winkeliersverenigingen en de gemeente zijn op zoek naar het beste ondernemersidee van Soest.

Genomineerd tot top beste drie!

 

9 juli 2015

Gesprek bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, met specialist voor duurzame warmte

 

 

10 juni 2015

Gesprek met de Rabobank Utrechtse Heuvelrug zakelijke financiering en private banking

 

 

22 april 2015

Gesprek met Heijmans Wegen,
afdeling Innovatie en Commercie

 

 

27 maart 2015

Gesprek met Wolter en Dros, technisch specialist
voor duurzaamheid Amersfoort

 

 

12 maart 2015

Presentatie voor delegatie D66 (2e kamerlid D66 Wouter Koolmees en D66 gedeputeerde provincie Utrecht Niels Hoefnagels) op uitnodiging van de D66 fractie in de gemeenteraad van Soest. (klik hier voor foto)

 

23 februari 2015

1e Gesprek EBU (Economic Board Utrecht)

 

 

 

 

3 februari 2015

1e gesprek Provincie Utrecht

 

 

26 januari 2015

Radio interview bij BNR Duurzaam (Business News Radio) in Amsterdam. - luister hier LIVE -

 

13 november 2014

1e presentatie voor de gemeenteraad van Soest

 

 

30 september 2014

1e presentatie voor Burgemeester en Wethouders Gemeente Soest